تبلیغات
سایت حقوقی - مشاوره قضایی
ترجمه به زبان انگلیسی ترجمه به زبان عربی ترجمه به زبان ترکی ترجمه به زبان روسی
کدامیک از موارد زیر میتواند مجازات کافی برای جرم اسید پاشی باشد ؟


بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
کل بازدید :
كسی كه امین نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد دید.(امام علی (ع))

جوانان خیر

با سلام خدمت شما مخاطب ارجمند

جهت پاسخگویی به سئوال شما، نظرتان به موادی از قوانین مربوطه جلب می‌نماییم:

 

ماده 350 قانون مدنی- مبیع ممکن است مفروزباشدیامشاع یامقدارمعین بطورکلی ازشیئی متساوی الاجزاءوهمچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

درخیارتدلیس

ماده 438 قانون مدنی - تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده 439 قانون مدنی- اگربایع تدلیس نموده باشدمشتری حق فسخ بیع راخواهدداشت وهمچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی درصورت تدلیس مشتری .

ماده 440 قانون مدنی- خیار تدلیس بعدازعلم به آن فوری است.

تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است. پس هرگاه  فروشنده مالی برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یاعیبی را که در آن است بپوشاند، گویند در معامله تدلیس کرده است.بدین ترتیب در تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و نیرنگ‌باز، بی‌اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می‌کند.بدین جهت تدلیس در معامله با کلاهبرداری قرابت دارد.

از تعریف تدلیس در ماده 438 قانون مدنی می‌توان دریافت: 1- عملیاتی باید انجام شود؛2- این اقدام موجب فریب طرف معامله شود.

تدلیس فریبی است که پیش از انجام معامله بکار می‌رود تا رغبت به انجام معامله را ایجاد کند.

از تعریف ماده اخیر به خوبی برمی‌آید که برای تحقق تدلیس باید دسیسه‌ای بکار رفته باشد.باید حیله‌ای سبب بروز اشتباه در مغرور شود و کاری ناشایسته انجام گردد خواه به وسیله گفتار دروغ باشد یا فعل فریبنده.

در کلاهبرداری بکار بردن حیله و تقلب برای مغرور ساختن دیگران عنصر مادی جرم است. تدلیس نیز کاری ناشایسته و حرام است. نوعی جرم مدنی است که ریشه کیفری دارد و به دلیل همان حیله و نیرنگی که در پایه آن است، در عقد اثر می‌کند. منتها طبیعت کیفری کلاهبرداری و هدف از اعمال مجازات در چگونگی تلقی دادگاه‌ها از عنصر مادی تدلیس اثر می‌گذارد: در تدلیس کیفری چون هدف مکافات کردن کاری نامشروع است، باید متهم مرتکب آن شده باشد و تحقق عنصر مادی جرم بدقت احراز گردد.ولی در تدلیس مدنی تکیه بر جبران خسارت مغرور و برداشتن التزام ناروا از دوش او ست و کیفر تدلیس‌کننده چهره فرعی دارد.به همین جهت تمایل براین است که نیرنگ در معامله، همین که مؤثر افتد، بی‌پاسخ نماند.

بر این مبنا گاه گفتن دروغ یا اظهاری نابجا سبب ایجاد حق فسخ می‌شود بدون اینکه دسیسه یا حیله دیگری سبب فریفتن طرف قرارداد شده باشدنوشته شده توسط اردلان حسینی در جمعه 8 بهمن 1389 و ساعت 03:25 ب.ظ [+] | نظرات ()
Copyright © 2009- www.hoqouq363.orq.ir
این وب سایت درباره موضوعات حقوقی , اخبار , تصاویر و مواردی که در حیطه حقوق جای دارند , می پردازد. از آنجایی که سرشت انسانی مبتنی بر تمایل به تحقق عدالت بنا نهاده شده است امیدوارم که بتوانم بر جهت استمرار بیش از پیش آن گامی موثر بردارم.


مدیر وبسایت : اردلان حسینی