سلام

دوستی عنوان کردند که بر اساس حکم دادگاه محق در استفاده از مغازه با حق سرقفلی شده اند بدون اینکه بتوانند آن را به غیر انتقال دهند پرسیدند آیا گرفتن جواز کسب توسط همسر یا فرزندانشان انتقال به غیر محسوب میشود؟

بله- مگر اینکه حق سرقفلی از طریق ارث به همسر و فرزندان منتقل شده باشد که مصداق انتقال به غیر نیست.

موفق باشید.