تبلیغات
سایت حقوقی - مشاوره قضایی
ترجمه به زبان انگلیسی ترجمه به زبان عربی ترجمه به زبان ترکی ترجمه به زبان روسی
کدامیک از موارد زیر میتواند مجازات کافی برای جرم اسید پاشی باشد ؟


بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
کل بازدید :
كسی كه امین نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد دید.(امام علی (ع))

جوانان خیر

درپاسخ دوستمان

مجازات جرم كلاهبرداری

 

با توجه به پایان یافتن مدت آزمایشی قانون تعزیرات و با توجه به اصل 36 و 166 ق.ا جمهوری اسلامی ، تنها متن قانونی معتبر در خصوص كلاهبرداری قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی است كه در تاریخ 15/9/67 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. در قانون مذكور ،‌مانند قانون تعزیرات ،‌مجازات كلاهبرداری ساده و مشدد متفاوت تعیین شده است كه به توضیح آنها می پردازیم. ماده 8 قانون مذكور نیز ، مقررات مغایر را منسوخ اعلام كرده است.

1 ـ مجازات اصلی

برای كلاهبرداری علاوه بر مجازات اصلی مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء اختلاس و كلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجازاتهای تبعی دیگری هم در قوانین متفرقه پیش بینی شده است.

الف) كلاهبرداری ساده

به موجب ماده 1 قانون اخیرالذكر مجازات اصلی كلاهبرداری ساده ، عبارت است از یك تا هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است ،‌ كه دادگاه باید هر دو مجازات را مورد حكم قرار دهد.

در مقایسه با ماده 116 ق . ت جزای نقدی جانشین شلاق شده است كه هم موجب تشدید مجازات شده و هم از حیث تناسب بین مجازات و جرم معقولتر است.

4 ـ مجازات كلاهبرداری مشدد. به موجب قسمت دوم ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری ، مجازات كلاهبرداری مشدد 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است ،‌می باشد كه هر سه مورد باید مورد حكم قرار گیرد.

2 ـ مجازات تبعی و تكمیلی

الف) محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی

به موجب ماده 19 ق . م . ا دادگاه می تواند مرتكبین جرم كلاهبرداری را به عنوان تتمیم حكم تعزیری برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید كه باید با جرم ارتكابی تناسب داشته باشد.

ب) محرومیت از استخدام در ادارات دولتی و تصدی بعضی مشاغل

به موجب ماده واحده قانون تعریف محكومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب 26/6/66 ، هر كس به موجب حكم قطعی به علت ارتكاب دوبار یا بیشتر به جرم كلاهبرداری محكوم شود ؛ در صورتی كه از مستخدمان دولتی نباشد از حق استخدام دولتی و مملكتی محروم خواهد شد. بند 5 ماده 25 ق . م . ا. این حكم را منسوخ كرده است.

تبصره 1 ماده 189 ق . م . ع. سابق نیز ،‌دسته ای مجازاتهای تبعی برای كلاهبرداری پیش بینی كرده بود كه با توجه به صراحت ماده 8 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری منسوخ است.

در عین حال ، در بعضی از مقررات متفرقه مرتكبین كلاهبرداری از اشتغال به شغل خاص محروم شده اند ؛ از جمله به موجب بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران مصوب 1354 مرتكبین كلاهبرداری از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری محروم شده اند. به موجب ماده 2 قانون راجع به كارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 ، كلاهبرداران از اشتغال به امر كارشناسی نیز محروم شده اند. همچنین به موجب بند 6 ماده 2 قانون دلالان مصوب سال 1317 پروانه دلالی به كسانی كه سابقة محكومیت به ارتكاب كلاهبرداری دارند داده نمی شود. ج) تعلیق مستخدمین دولیت

به موجب ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری ،‌در صورتی كه كلاهبردار از مأمورین مذكور در این قانون باشد از تاریخ صدور كیفر خواست از شغل خود معلق می شود. دادسرا مكلف است صدور كیفر خواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام كند. در صورتی كه متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل كند ، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب می شود و حقوق و مزایای مدتی را كه به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد كرد. از مفهوم ماده استنباط می شود در صورتی كه متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل نكند از دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق محروم خواهد شد.

3 ـ مجازات شروع به كلاهبرداری

به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون اخیرالذكر ، مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد ،‌حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی كه نفس عمل انجام شده جرم باشد شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم خواهد شد. به این ترتیب ، مجازات شروع به جرم كلاهبرداری ساده یك سال و شروع به كلاهبرداری مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره گفته شده است كه مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور ، چنانچه در مرتبه مدیر كل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی كه در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می شوند كه هر دو مورد مجازات اصلی است.

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات كلاهبرداران

به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون مذكور در تمام موارد مذكور در این ماده (اعم از كلاهبرداری ساده و مشدد) در صورت وجود جهات و كیفیات مخففه (ماده 22 ق . م. ا.) ،‌دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ،‌ مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (یك سال و دو سال حبس بر حسب مورد) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ، ولی نمی تواند به تعلیق اجرای كیفر حكم دهد.
یك وكیل بگیرید وطبق مراحل فوق اقدام فرمایید


نوشته شده توسط اردلان حسینی در دوشنبه 12 اردیبهشت 1390 و ساعت 06:11 ب.ظ [+] | نظرات ()
Copyright © 2009- www.hoqouq363.orq.ir
این وب سایت درباره موضوعات حقوقی , اخبار , تصاویر و مواردی که در حیطه حقوق جای دارند , می پردازد. از آنجایی که سرشت انسانی مبتنی بر تمایل به تحقق عدالت بنا نهاده شده است امیدوارم که بتوانم بر جهت استمرار بیش از پیش آن گامی موثر بردارم.


مدیر وبسایت : اردلان حسینی